سال نو مبارک سه شنبه, فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۴ 

اینک که شور دیدن رخ گل، عروس هزار دستان را

اینک که بوی گل و رنگ گل، قمری و قناری را

حال که ، رایحه وصل یار، سبزه و چمن زار را ، سرمست از سرور و شادی می نماید

و قوس فرح ،پرده سبز ایوان را می گستراند، پروانه صفت دلمان درین سوداست

تا با شمع مهر و شادی و نور، هزاران امید و پیروزی را در فرارسیدن بهاران

از خالق عروس بوستان و گلستان برای شما و عزیزانتان صمیمانه تمنا نماییم.

مدیریت و کارکنان هتل بزرگ داریوش

کاخ بلند اندیشه پارسیان

Mr.musavi در سنگ سرسرای هتل بزرگ داریوش نوشته شده است : کاخ بلند اندیشه پارسیان تا جاودانه تاریخ پاینده خواهد ماند٬زیرا ایرانیان با فرهنگ و تمدن خود نخواهند گذاشت که فرهنگ اجدادی از دست داده شود.

داریوش کبیر

dariush_statueبه خواست اهورامزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم. دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد. هم چنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد. آن چه را که درست است من آن رادوست دارم. من دوست برده ی دروغ نیستم. من بد خشم نیستم. حتی وقتی خشم مرا می انگیزاند، آن را فرو می نشانم. من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم.

آرشیو خبرها
پیوندها