مـراسم تحویل سال ۱۳۹۵ شنبه, فروردین ۷ام, ۱۳۹۵ 

سال نــــو مبـــارک

اینک که شور دیدن رخ گل ، عروس هزاردستان را

اینک که بــوی گل و رنگ گل ، قمــری و قنـاری را

حـال که رایحه ی وصل یار ،  سبزه و چمن زار  را

ســــرمست از ســـــرور  و  شــادی می نمایــــد

و قوس فـــــرح ، پرده سبـز ایـوان را می گستراند

پروانه صفت دلمان در این سوداست ؛ تا با شمع مهر و شادی و نور ، هزاران امید و پیروزی را در فرارسیدن بهاران

از خالق یکتا برای شما و عزیزانتـان تمنا نماییم .

نـــــوروز  و سال  ۱۳۹۵  مبــارک بـاد

کاخ بلند اندیشه پارسیان

Mr.musavi در سنگ سرسرای هتل بزرگ داریوش نوشته شده است : کاخ بلند اندیشه پارسیان تا جاودانه تاریخ پاینده خواهد ماند٬زیرا ایرانیان با فرهنگ و تمدن خود نخواهند گذاشت که فرهنگ اجدادی از دست داده شود.

داریوش کبیر

dariush_statueبه خواست اهورامزدا، من چنینم که راستی را دوست دارم و از دروغ روی گردانم. دوست ندارم که ناتوانی از حق کشی در رنج باشد. هم چنین دوست ندارم که به حقوق توانا به سبب کارهای ناتوان آسیب برسد. آن چه را که درست است من آن رادوست دارم. من دوست برده ی دروغ نیستم. من بد خشم نیستم. حتی وقتی خشم مرا می انگیزاند، آن را فرو می نشانم. من سخت بر هوس خود فرمانروا هستم.

آرشیو خبرها
پیوندها